Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY TECHTEK S.R.O.

 

 1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

1.1 I det följande vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats eller någon av våra externa försäljningskanaler (Amazon, eBay,…). Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du personligen kan identifieras.

 

1.2 Den person som ansvarar för databehandlingen enligt grundförordningen om dataskydd är Techtek s.r.o., Slavíčkova 411/6, 63800 Brno, Tjeckien, Tel.: +4369919229957, E-post: [email protected]. Den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlas?

Vanligtvis inkluderar de personuppgifter vi behandlar under din affärsrelation, men är inte begränsade till:

 

Personuppgifter såsom titel, namn, kund-/leverantörsreferensnummer, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)

 

Order- och kontraktsuppgifter för att uppfylla vårt kontraktsåtagande (omsättnings- och faktureringsdata), bankuppgifter och betalningsvillkor;

 

Autentiseringsdata såsom ID-data och momsnummer; om nödvändigt uppgifter om verklig huvudman; ordernummer, fakturanummer och leveransnummer;

 

Data i förhållande till affärstransaktioner såsom orderdetaljer, leveranskvantitet, försäljningssiffror och klagomål;

 

Kreditvärderingsdata (t.ex. kreditscore) för att fastställa din kreditvärdighet;

 

Offentligt tillgängliga företagsuppgifter såsom UID-nummer, affärsändamål, industribransch och ägarstruktur;

 

Data i förhållande till juridisk och regulatorisk efterlevnad samt revisionskrav;

 

Dokumentation såsom projektprotokoll, samtal och konsultationsprotokoll

 

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

 

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra lagliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

 

Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och bytesaffärer som görs via webbplatsen.

 

För att svara på användarförfrågningar/erbjudande support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

 

Efterleva lagliga skyldigheter. I vissa fall har vien laglig skyldighet att samla in och behandla dina personuppgifter. Till exempel fakturering och skatteavräkning.

 

För att svara på juridiska begäran och förhindra skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

 

 1. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

 

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster, skydda dina rättigheter eller uppfylla affärsförpliktelser.

 

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande lagliga grunder:

 

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

 

 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartstjänsteleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller på våra vägnar och som behöver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningsbehandling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundtjänst. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatsen, vilket gör att de kan samla in data på våra vägnar om hur du interagerar med vår webbplats över tid. Denna information kan användas för att, bland annat, analysera och spåra data, bestämma populariteten hos vissa innehåll, sidor eller funktioner, och förstå onlineaktivitet. Vi delar inte, säljer, hyr eller handlar med någon av din information med tredje parter för deras marknadsföringsändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare, som är utformade för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att de inte kan göra något med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer också inte att dela din personliga information med någon organisation förutom oss. De åtar sig också att skydda de uppgifter de håller på våra vägnar och behålla dem för den tid vi instruerar.

 

 1. ANVÄNDER VI KAKOR OCH ANDRA SPÅRNINGS TEKNOLOGIER?

 

Kort sagt: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

 

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webb-beacons och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana tekniker och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookie-meddelande.

 

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

 

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

 

Vi arbetar för att skydda säkerheten för din information under överföring genom att använda Secure Sockets Layer (SSL) programvara, som krypterar information du matar in.

 

Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och offentliggörande av personlig kundinformation. Våra säkerhetsrutiner innebär att vi ibland kan begära bevis på identitet innan vi lämnar ut personuppgifter till dig.

 

Våra enheter erbjuder säkerhetsfunktioner för att skydda dem mot obehörig åtkomst och förlust av data.

 

Det är viktigt att du skyddar mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och dina datorer, enheter och applikationer. Se till att logga ut när du har avslutat användningen av en delad dator. Du kan hitta mer information i våra dokument om datahanteringspolicy och dataskyddspolicy.

 

Vi behåller personlig identifieringsinformation (PII) endast för det angivna datapurpose i högst 30 dagar från orderns leverans. Om PII förloras, raderas eller inte är tillgänglig för behandling på grund av systemkrasch eller ransomware under den 30 dagars hållperioden, behåller Techtek s.r.o. en säkerhetskopiering av all PII.

 

Denna säkerhetskopiering är krypterad och uppfyller alla säkerhetskrav som anges i vår datahanteringspolicy. Alla säkerhetskopior rensas på ett oåterkalleligt sätt vid slutet av den 30 dagars hållperioden.

 

All PII-data som samlats in via Techteks webbplats och som krävs enligt lag för skatteändamål lagras som "kall" eller offline (t.ex. inte tillgänglig för omedelbar eller interaktiv användning) backup lagrad i en fysiskt säker anläggning. Alla arkiverade data på säkerhetskopieringsmedia krypteras säkert.

 

All PII-data som samlats in från externa försäljningskanaler (Amazon, eBay, ...) och som krävs enligt lag för skatteändamål finns också på externa försäljningskanalers webbplatser, så Techtek s.r.o. behöver inte behålla arkivkopior av PII, därför bortom den 30-dagars hållperioden behåller Techtek s.r.o. inte säkerhetskopior av något slag för PII. Alla säkerhetskopior av data som mottagits från externa försäljningskanaler (Amazon, eBay, ...) rensas på ett oåterkalleligt sätt vid slutet av den 30 dagars hållperioden.

 

 1. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

 

Kort sagt: I vissa regioner, som Europeiska ekonomiska området, har du rättigheter som ger dig större åtkomst till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

 

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska området) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om det är tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, vänligen använd kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att överväga och agera på alla förfrågningar i enlighet med gällande dataskyddslagar.

 

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet, och det påverkar inte behandlingen av din personliga information som utförs i förlitande på lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.

 

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska området och du tror att vi behandlar dina personuppgifter olagligt, har du också rätt att klaga hos din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan hitta deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på [email protected].

 

 1. UPPDATERAR VI DETTA MEDDELANDE?

 

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa gällande lagar.

 

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta sekretessmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt publicera en sådan ändring eller genom att direkt skicka dig en underrättelse. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

 

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

 

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du kontakta vår dataskyddsansvarige (DPO), Petr Kamenský, via e-post på [email protected], per telefon på +4369919229957 eller via post till:

 

Petr Kamenský

Slavíčkova 411/6

Brno, 63800

Tjeckien

 

 1. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DEN DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

 

Baserat på de tillämpliga lagarna i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.